Niepubliczny zakład medycyny rodzinnej
Modzelewska-Bakun

+48 89 542 60 67
+48 89 506 56 60 (wyłącznie do zamawiania recept w godzinach 10:00-17:00)

SZANOWNI PACJENCI!


Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. właścicielem naszej przychodni będzie ZANIEWSKI BILSKI Spółka z o.o. Na mocy Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie ona udzielać świadczeń w zakresie POZ świadczeniobiorcom, którzy wcześniej potwierdzili deklaracje wyboru dla świadczeniodawcy NZMR „Modzelewska-Bakun” s.c. Jednocześnie informujemy, że dotychczas pracujący personel nadal będzie Państwu udzielał świadczeń zdrowotnych.


Wszystkie numery telefonów do przychodni oraz zasady pracy nie ulegają zmianie. Natomiast od 1.12.2023r. przejściowo nie będzie funkcjonować rejestracja internetowa. Powiadomimy Państwa o jej przywróceniu.


Prosimy o wyrozumiałość we wstępnym okresie zmian.


Barbara Modzelewska
Aleksandra Bakun