Szczepimy się!

Rejestracja szczepień przeciw COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 r.

Do naszego Punktu Szczepień można zarejestrować się następująco:

– telefonicznie: 89 542 60 67

– przez Internetowe Konto Pacjenta

– przez infolinię 989

O terminie szczepienia (dzień, godzina) osoby zarejestrowane będą powiadamiane telefonicznie w przeddzień szczepienia.

Dla usprawnienia procesu szczepienia zalecamy zgłoszenie się na szczepienie z wypełnionym kwestionariuszem szczepienia.

Etapy szczepienia:

1. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza

2. Wykonanie szczepienia przez pielęgniarkę

3. Obserwacja pacjenta po szczepieniu ok. 15 min.

Obecnie szczepimy szczepionką COMIRNATY wymagającą podania drugiej dawki po upływie co najmniej 21 dni.